Contact met mij opnemen is eenvoudig!

 

Voetreflex Mireille van Gestel

Oude Kerkstraat 1

5398 JS Maren-Kessel

info@voetreflex-marenkessel.nl

+316 57358031

 

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) stelt dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2017 aangesloten moet zijn bij een erkende geschillencommissie. Speciaal voor de ca. 10.000 therapeuten in de complementaire zorg heeft het ministerie van VWS de Geschillencommissie voor Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen erkend. Ik ben lid van de VNRT en deze vereniging is weer aangesloten bij het SCAG. Niet tevreden?

  • Bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  • Komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris (voeg deze link toe)
  • Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg 

Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.